Det er altafgørende for os, at du er tryg ved at benytte vores service. For rigtig mange af vores kunder er det vigtigt, at deres salg og tilbagekøb af værdigenstande hos os kan foregå uden, at tredjeparter får kendskab til det.

Vi gør alt for at sikre vores kunders privatliv. Det indbefatter blandt andet, at

  • alle medarbejdere hos PANTSAT.DK er underlagt fortrolighedspligt
  • vi opbevarer alle kundeoplysninger sikkert og krypteret
  • vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand

Ønsker du et privat besøg i butikken?

Nogle af vores kunder ønsker et privat besøg i butikken for at sikre sig, at omverdenen ikke får kendskab til deres besøg. Dette er intet problem.

Vi kan blandt andet tilbyde at:

  • låse butikken af for dig
  • skærme for indsyn fra gaden
  • komme ud til dig efter aftale (med særligt værdifulde genstande)

Ønsker du et privat besøg? Ring til os på +45 71 74 30 45, så finder vi den rigtige løsning til dig.

Hvordan ønsker du at indlevere dit guld? Vælg en af mulighederne her under