Det er altafgørende for os, at du er tryg ved at benytte vores service. For rigtig mange af vores kunder er det vigtigt, at deres salg og tilbagekøb af værdigenstande hos os kan foregå uden, at tredjeparter får kendskab til det.

Vi gør alt for at sikre vores kunders privatliv. Det indbefatter blandt andet, at

  • alle medarbejdere hos PANTSAT.DK er underlagt fortrolighedspligt,
  • vi opbevarer alle kundeoplysninger sikkert og aflåst,
  • vi ikke videregiver oplysninger om tidligere ejere af værdigenstande i de tilfælde, hvor vi er nødsaget til at videresælge værdigenstanden til tredjemand,

Private mødelokaler i København

Vi har kontor tæt på vores butik hvor vi ville kunne håndterer private aftaler.

Ønsker du et privat besøg i butikken?

Nogle af vores kunder ønsker et privat besøg i butikken for at sikre sig, at omverdenen ikke får kendskab til deres besøg. Dette er intet problem.

Vi kan blandt andet tilbyde at:

  • låse butikken af for dig,
  • skærme for indsyn fra gaden, og
  • lukke dig ind ad vores bagdør.

Ønsker du et privat besøg? Ring til os på +45 71 74 30 45, så finder vi den rigtige løsning til dig.